Συστήματα UV

Ενεργά φίλτρα

Λάμπα UV κομπλέ σύστημα...

Λάμπα UV κομπλέ σύστημα 1/4″ – 136,4L/h – 6W –...

80,00 €

Σύστημα λάμπας UV 1/4″ – 136,4L/h για την απομάκρυνση μικροβίων (κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκοι) από νερά άγνωστης προέλευσης (γεώτρηση, νερά με έλλειψη χλωρίωσης)

Λάμπα UV κομπλέ σύστημα...

Λάμπα UV κομπλέ σύστημα 3/4″ – 2.700L/h – 55W –...

350,00 €

Σύστημα λάμπας UV 3/4″ – 2.700L/h για την απομάκρυνση μικροβίων (κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκοι) από νερά άγνωστης προέλευσης (γεώτρηση, νερά με έλλειψη χλωρίωσης)

Λάμπα UV κομπλέ σύστημα...

Λάμπα UV κομπλέ σύστημα 1/2″ – 1.360L/h – 25W –...

230,00 €

Σύστημα λάμπας UV 1/2″ – 1.360L/h για την απομάκρυνση μικροβίων (κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκοι) από νερά άγνωστης προέλευσης (γεώτρηση, νερά με έλλειψη χλωρίωσης)